Informacje o ochronie danych osobowych

W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO, które zacznie obowiązywać od 25/05/2018 chcielibyśmy przekazać Państwu kilka informacji o tym w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są Państwa prawa:
Informacje o ochronie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Piekarnia Cukiernia Wielgolas DAWIEL Sp. Z o.o. Sp. Kom. Z siedzibą w Wielgolesie przy ulicy Mińskiej 35 05-334 Latowicz
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, Piekarnią Cukiernią Wielgolas DAWIEL Sp. Z o.o. Sp. Kom.. , marketingu bezpośredniego produktów i usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 li. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów i usług.
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe,które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające spółkę w jej biznesowej działalności.
Państwa dana osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Jeżeli Państwo nie chcą otrzymywać newsletterów i alertów, informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego lub chcą Państwo usunąć swoje dane osobowe z bazy administratora, prosimy o kontakt w tej sprawie pod adresem: piekarnia@wielgolas.pl
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Inspektorem danych osobowych jest Zbigniew Dąbrowski email:z.dabrowski@wielgolas.pl.